Filature Shop

String Art tekniğini farklı materyaller kullanarak aktardığım tablolarımda çoğunlukla hayvan figürleri kullanıyorum.

String Art tekniğini farklı materyaller kullanarak aktardığım tablolarımda çoğunlukla hayvan figürleri kullanıyorum.